รับทำความสะอาดบ้านก่อนเข้าอยู่ บริษัททำความสะอาด ทำความสะอาดครั้งใหญ่ โดย บริษัท วันรัก คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท วันรัก คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 11 ซอย 21 เสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
Phone 02 3005763 , 081 472 7721 , 086-3193021 • Open Mon.-Sun. 8:00-20:00 Hrs.
Languages spoken: English, Thai
For appointment, please Phone or E-mail: info@onerukcleanerservices.com
บริษัทรับทำความสะอาด,รับทำความสะอาด,ทำความสะอาดหลังก่อสร้าง,พนักงานทำความสะอาด โดยบริษัท วันรักฯ
รับทำความสะอาดบ้านก่อนเข้าอยู่ บริษัททำความสะอาด ทำความสะอาดครั้งใหญ่ โดย บริษัท วันรัก คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท วันรัก คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริการทำความสะอาด สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อนส่งมอบงาน
บริการทำความสะอาดบ้าน อาคาร หลังก่อสร้าง
ขัด-ล้าง พื้น โกดัง อาคาร สำนักงาน
เคลือบเงา พื้นหินอ่อน แกรนิต กระเบื้อง ปาเก้ ให้เงางาม

บริการ ซัก พรม พื้นพรม

 
โครงการ พัฒนาสภาพวัด โบสถ์คริสจักร วิหาร มัสยิส โดย จัดการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ให้สถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ
บริษัทรับทำความสะอาด,รับทำความสะอาด,ทำความสะอาดหลังก่อสร้าง,พนักงานทำความสะอาด โดยบริษัท วันรักฯ
"วันรัก" เล่าถึงอนิสงค์ผลบุญของการ ทำความสะอาด วัด โบสถ์ วิหาร

 

เรียนท่านลูกค้า ของ "วันรัก" ทุกท่าน

ช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษา หากท่านใด ต้องการ สร้างบุญบารมี ร่วมกับทางเรา
สามารถแจ้งเจตนารมณ์ โดย ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า คุณเปิ้ล , คุณอ้อ ที่
02-3005763

ซึ่งทางบริษัท วันรัก ได้จัด "โครงการ พัฒนาสภาพวัด โบสถ์คริสจักร วิหาร มัสยิส โดย จัดการทำความสะอาด ครั้งใหญ่ ให้สถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ"

เพียงท่านโทรแจ้งเข้ามาที่ฝ่ายบริการลูกค้า แจ้ง ชื่อ สถานศาสนา ที่อยู่ ที่ท่านศรัทธา ให้กับเราทาง "วันรัก" มีจัดกิจกรรม พัฒนาสังคม โครงการนี้เป็นประจำ ทุก ๆ เดือน


อนิสงค์ของการทำความสะอาดวัด โบสถ์ วิหาร
บจก.วันรัก คลีนเนอร์ เซอร์วิส

 

๑. เมื่อเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบถ้วนทุกประการ มีปัญญา มีร่างกายสมบูรณ์
๒. โรคผิวหนังไม่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย เช่น เกลื้อน ฝี หิด ตกกะ พุพอง เป็นต้น
๓. เกิดในตระกูลดี มีผิวพรรณละเอียดอ่อนนุ่มนวล
๔. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
๕. โภคทรัพย์ไม่มีความบกพร่อง
๖. สิ่งที่น่าชอบใจย่อมผุดขึ้นรออยู่
๗. บริวารคล้อยตามความคิดของตน
๘. เพียบพร้อมไปด้วยยศ สิริ ญาติ พวกพ้อง
๙. มีแต่คนคอยช่วยเหลือ
๑๐. ดำรงอยู่ได้ในโลกมนุษย์จนชั่วอายุขัย
๑๑. ไม่มีศัตรูคิดทำร้าย ไม่ประสบอัคคีภัย ราชภัย โจรภัย และอุทกภัย
๑๒. เทวดา มนุษย์ อสูร คนธรรพ์ ยักษ์ ล้วนคอยปกปักษ์รักษา
๑๓. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
๑๔. เมื่อไปถือกำเนิดในเทวโลก ย่อมมีผิวพรรณดั่งทองคำ มีรัศมีในที่ทั้งปวง
๑๕. เมื่อเจริญสมาธิ จิตย่อมตั้งมั่นด้วยดี
๑๖. เมื่อเจริญวิปัสสนา ปัญญาย่อมแล่นไป
๑๗. เป็นผู้มีคุณวิเศษกว่าคนอื่น ๆ ในมรรค ผล และปริยัติธรรม คือ เมื่อบรรลุ
อรหันต์แล้วได้คุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด คือ ปฏิสัมภิทา ๔
(ความแตกฉานในธรรม) วิโมกข์ ๘ (ฌาน) และอภิญญา ๖
ในกาลนั้น พระเถระรูปนี้ท่านได้เกิดเป็นบุตร ของตระกูลที่ต้องเลี้ยงชีพ ด้วยการหาของป่า ทั้งบิดาและปู่ก็ยึดอาชีพนี้ตกทอดมาถึงตัวท่าน

วันหนึ่ง ท่านได้ไปพบเจดีย์ ที่ปรักหักพัง มีเถาวัลย์และกอหญ้า ขึ้นปกคลุมอยู่ในป่า เกิดจิตนอบน้อมว่า พระเจดีย์นี้ เป็นที่ระลึกถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสุด มีสภาพหักพัง เช่นนี้ดูไม่งามเลย จึงได้แผ้วถาง เอาต้นไม้เถาวัลย์ และกอหญ้าออกไปทิ้ง ปัดกวาดบริเวณโดยรอบจนสะอาดทำให้เป็นสถานที่ควร แก่การมาสักการบูชา เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย ก็มีจิตผ่องแผ้วเลื่อมใส ในพระบรมศาสดา ได้กราบไหว้พระเจดีย์แล้ว จึงกลับไปสู่ที่อยู่ของตน

ด้วยบุญที่ได้ แผ้วถางที่พระเจดีย์ และกราบไหว้ด้วย ใจเลื่อมใสนั้น เมื่อละโลกแล้วได้ไปเกิด ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีวิมานทองสวยงาม รุ่งเรืองสว่างไสว สูง ๖๐ โยชน์ กว้าง ๓๐ โยชน์ ได้ท่องเที่ยวเสวยราชสมบัติ มียศยิ่งใหญ่กว่าเทวดา ทั้งหลายในเทวโลกถึง ๓๐๐ ครั้ง

ครั้นกลับมาสู่โลกมนุษย์ ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองทวีปทั้ง ๔ ด้วยรัตนะทั้ง ๗ ถึง ๒๕ ครั้ง และเกิดในภพชาติไหนๆ ก็ไม่เคยขัดสนจนทรัพย์ มีทรัพย์สมบัติให้ใช้สอยอย่างสะดวกสบายในทุกๆ ชาติ

จะท่องเที่ยวไปสู่ทิศไหน แม้จะเข้าไปสู่ป่าใหญ่ สถานที่นั้นๆ ก็สำเร็จเป็นที่พักพิงอาศัยได้ ทั้งในหนทางที่ดำเนิน ไปก็ปราศจากเสี้ยนหนาม หรือหลักตอให้สะดุดตาสะดุดใจ ด้วยบุญที่ได้แผ้วถาง พระเจดีย์ในครั้งนั้น

จะไปเกิดในที่ไหน ก็มีผิวพรรณเกลี้ยงเกลา ขาวสะอาดปราศจากโรคกลาก เกลื้อน เรื้อน ฝี ไม่เป็นโรคล้มบ้าหมู หิดเปื่อย หิดด้านสักอย่างเดียว มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียว ตั้งมั่นอยู่เป็นนิตย์ สิ่งที่ไม่ดีไม่ติดค้างอยู่ในใจ ใบหน้าและผิวพรรณ ผุดผ่องแจ่มใส ปรากฏดุจมีรัศมีแผ่ออกจากกายอยู่ตลอดเวลา

นับจากชาติที่ได้แผ้วถาง ที่พระเจดีย์มา ก็ไม่รู้จักทุคติอีกเลย ท่องเที่ยวเกิดอยู่ใน ๒ ภพ คือมนุษยโลก และเทวโลกแต่เพียงเท่านั้น

เมื่อท่องเที่ยวเสวยโลกิยสมบัติจนเต็มอิ่มแล้ว ชาติสุดท้าย ในสมัยพุทธกาล ก็เกิดความเบื่อหน่าย ออกบวชเป็นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนา ได้บรรลุธรรมเป็น พระอรหันต์ถึงพร้อม ด้วยอภิญญา ๖ และปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ มีนามว่า ปภังกรเถระพระเถระท่าน ได้ประสบความสำเร็จ อันสูงส่งเป็น เพราะผลซึ่งเกิดจากบุญ ที่ท่านทำในอดีต ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถ แก้ไขอดีตของเราได้ แต่เราสามารถกำหนดอนาคตได้ด้วยบุญที่เราทำในปัจจุบัน

หลวงพ่อธัมมชโย

ขอแสดงความนับถือ

วันรัก สิทะวงศ์

สนใจสอบถามฝ่ายบริการลุกค้า 081-4727721 (ทุกวัน) ,02-3005763

บริษัทรับทำความสะอาด,รับทำความสะอาด,รับทำความสะอาดบ้านอาคาร,พนักงานทำความสะอาด,ซักพรม,
บริการทำความสะอาดบ้านก่อนเข้าอยู่,ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง โดย บริษัท วันรัก คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด

 
 

Site Map | Back to Top

Home หน้าแรก

About Us เกี่ยวกับเรา

Services บริการ

Forum บทความ

Contact Us ติดต่อเรา

Cost Estimate แบบตีราคาบ้าน


อยู่บ้านสะอาด สุขภาพจะดี "วันรัก"

บริการทำความสะอาดบ้านก่อนเข้าอยู่
ทำความสะอาดบ้าน อาคาร หลังการก่อสร้าง
ดำเนินการโดยทีมงานผู้ชำนาญงานที่มี
ประสบการณ์การทำความสะอาด พร้อมด้วย
อุปกรณ์ และเครื่องมือทำความสะอาดอัน
ทันสมัย บริการด้วยความซื่อสัตย์ นอบน้อม
บุคลิกภาพดี


บริษัท วันรัก คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 11 ซอย 21 เสรี 4แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร. 02 3005763 , 081 472 7721
แฟกซ์. 02 3005763

For enquiries or appointment,
please phone or e-mail:

info@onerukcleanerservices.com


Search Engine Marketing Provider